Công Nghệ R365 – Real feeling in 365 days (Cảm nhận chân thực xuyên suốt 365 ngày)

R365 Technology Chúng tôi là công ty chuyên trong lĩnh vực công nghệ lấy sáng tạo đổi mới làm động lực phát triển.

Mission

Mang công nghệ giá trị thực đem tới sự tiện nghi và hữu ích cho cuộc sống.

Core Values

Lấy sáng tạo đổi mới trong cách nhìn nhận và suy nghĩ làm động lực phát triển.

Value Providing

Đem lại những sản phẩm mang giá trị thực tiễn và tính ứng dụng cao trong cuộc sống tới tay khách hàng.

Sản phẩm phân phối: Hệ thống an ninh, hệ thống báo động, hệ thống tự động hoá.